Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-06 Stoppdatum 2003-09-06
Mängd (ton): 19,33 Kostnad totalt: 18731
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: