Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-19 Stoppdatum 2005-09-20
Mängd (ton): 20,09 Kostnad totalt: 21778
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: