Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-12 Stoppdatum 2007-09-12
Mängd (ton): 8,04 Kostnad totalt: 9447
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: