Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-02
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 10402
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: