Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN004, 1895 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-16 Stoppdatum 2005-09-16
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 5236
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: