Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN004, 1895 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-12 Stoppdatum 2006-09-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5710
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: