Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN004, 1895 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-30 Stoppdatum 2001-10-30
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 15055
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: