Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-01 Stoppdatum 1999-10-01
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 8825
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: