Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-01 Stoppdatum 2001-11-01
Mängd (ton): 13,20 Kostnad totalt: 11686
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: