Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-02 Stoppdatum 2003-09-02
Mängd (ton): 12,91 Kostnad totalt: 12510
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: