Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-17 Stoppdatum 2005-09-17
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 3241
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: