Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-28 Stoppdatum 2008-09-28
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2600
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: