Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-02 Stoppdatum 1999-10-03
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 13577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: