Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-30 Stoppdatum 2001-10-30
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17715
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: