Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-13 Stoppdatum 2007-09-13
Mängd (ton): 6,08 Kostnad totalt: 7144
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: