Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-01 Stoppdatum 2009-10-01
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 6884
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: