Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN039, 1911 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-28 Stoppdatum 2008-09-28
Mängd (ton): 14,03 Kostnad totalt: 18463
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: