Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN039, 1911 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-02 Stoppdatum 2010-10-02
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 20176
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: