Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-01 Stoppdatum 2003-09-01
Mängd (ton): 9,08 Kostnad totalt: 8799
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: