Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-24 Stoppdatum 2004-11-24
Mängd (ton): 10,28 Kostnad totalt: 9694
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: