Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-26 Stoppdatum 1997-11-26
Mängd (ton): 8,66 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: