Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-02 Stoppdatum 2000-12-02
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 2309
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: