Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-14 Stoppdatum 2002-09-14
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2791
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: