Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-17 Stoppdatum 2007-09-17
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2303
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: