Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-02 Stoppdatum 2009-10-02
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2754
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: