Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-01
Mängd (ton): 2,89 Kostnad totalt: 1908
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: