Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-30 Stoppdatum 2008-09-30
Mängd (ton): 6,92 Kostnad totalt: 9101
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: