Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-02 Stoppdatum 2009-10-03
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 7215
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: