Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-02
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt: 6403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: