Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-24 Stoppdatum 2001-09-24
Mängd (ton): 14,90 Kostnad totalt: 13145
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: