Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-17 Stoppdatum 2007-09-17
Mängd (ton): 16,27 Kostnad totalt: 19117
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: