Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-03 Stoppdatum 2009-10-03
Mängd (ton): 11,09 Kostnad totalt: 15394
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: