Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-23 Stoppdatum 2010-09-23
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: