Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-27 Stoppdatum 2001-10-27
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 675
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: