Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-22 Stoppdatum 2002-09-22
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 742
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: