Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-31 Stoppdatum 2003-08-31
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 737
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: