Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 1825
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: