Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV007, 1934 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-28 Stoppdatum 1994-08-28
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: