Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-12 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 10,40 Kostnad totalt: 7353
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: