Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-25 Stoppdatum 2000-08-25
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt: 7088
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: