Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-09 Stoppdatum 2001-08-09
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7409
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: