Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-21 Stoppdatum 2002-08-21
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 7547
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: