Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-08 Stoppdatum 2008-08-08
Mängd (ton): 10,37 Kostnad totalt: 13559
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: