Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-14 Stoppdatum 2010-08-14
Mängd (ton): 9,96 Kostnad totalt: 14251
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: