Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-13 Stoppdatum 1996-08-13
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 7150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: