Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-06 Stoppdatum 2004-11-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3315
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: