Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-09 Stoppdatum 2007-09-09
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4033
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: