Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-10-27 Stoppdatum 1989-10-27
Mängd (ton): 22,10 Kostnad totalt: 14184
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: