Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI015, 1957 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-27 Stoppdatum 1993-08-27
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 1800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: