Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-27 Stoppdatum 2006-07-27
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 4529
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: